Liệu bạn có thể nhận ra các bộ phim viễn tưởng này?

0
225

Liệu bạn có thể nhận ra các bộ phim viễn tưởng này?

Phim gì đây?

1. Ready Player One
2. Blade Runner 2049
3. The Martian

Phim gì đây?

1. Annihilation
2. Coherence
3. Arrival

Phim gì đây?

1. AI Artificial Intelligence
2. The Martian
3. Ex Machina

Phim gì đây?

1. Predestination
2. Donnie Darko
3. The Butterfly Effect

Phim gì đây?

1. Twelve Monkey
2. The Terminator
3. Source Code

Phim gì đây?

1. Upgrade
2. RoboCop
3. I, Robot

Phim gì đây?

1. Minority Report
2. Edge of Tomorrow
3. Oblivion

Phim gì đây?

1. Looper
2. Inception
3. Children of Men

Phim gì đây?

1. The Butterfly Effect
2. Frequency
3. Project Almanac

Chốt hạ này, đây là phim gì?

1. Timecrimes
2. Time Lapse
3. Primer

Tất cả câu hỏi đã hoàn thành


Chia sẻ kết quả

Liệu bạn có thể nhận ra các bộ phim viễn tưởng này?

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Viết tên của bạn tại đây