Bạn là dị nhân nào trong thế giới X-men?

0
144

Bạn là dị nhân nào trong thế giới X-men, một bài trắc nghiệm vui nho nhỏ để xem nhân vật nào sẽ đại diện cho bạn.

Bạn là dị nhân nào trong thế giới X-men?


Bạn là dị nhân nào trong thế giới X-men?

Question 1 of 7.

Bạn muốn nắm giữ sức mạnh gì?

1. Thao túng tâm trí người khác
2. Điều khiển từ trường
3. Siêu tốc độ
4. Phóng năng lượng từ mắt
5. Đạn bắn không chết
Question 2 of 7.

Miêu tả con người bạn trong một từ

1. Vui vẻ
2. Nghiêm túc
3. Nóng nảy
4. Nói nhiều
Question 3 of 7.

Bạn thích làm việc theo nhóm hay một mình?

1. Theo nhóm
2. Một mình
Question 4 of 7.

Bạn thấy mình có hợp làm lãnh đạo không?

1. Có
2. Không
Question 5 of 7.

Môn học yêu thích của bạn là gì?

1. Toán học
2. Vật lý
3. Hóa học
4. Văn học
5. Lịch sử
6. Thể dục
Question 6 of 7.

Nếu bạn thân của bạn bị bắt cóc, bạn sẽ làm gì?

1. Từ từ nghĩ cách
2. Ngay lập tức tìm cho ra, rồi xử luôn thằng chủ mưu
3. Kệ nó, tự tìm cách mà về
Question 7 of 7.

Bạn thích làm chính diện hay phản diện?

1. Chính diện
2. Phản diện
3. Nửa chính nửa tà

Bắt đầu bài trắc nghiệm

Tất cả câu hỏi đã hoàn thành


Chia sẻ kết quả

Bạn là dị nhân nào trong thế giới X-men?

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Viết tên của bạn tại đây