Bạn có nhận ra các bộ phim tình cảm bên dưới?

0
129

Bạn có nhận ra các bộ phim tình cảm bên dưới?

Phim gì đây?

1. The Notebook
2. The Vow
3. Love, Rosie
4. About Time

Phim gì đây nữa?

1. Me Before You
2. The Vow
3. The Notebook
4. The Time Traveler's Wife

Thế đây là phim gì?

1. Dear John
2. The Curious Case of Benjamin Button
3. The Reader
4. The Notebook

Cả phim này nữa?

1. The Lake House
2. Before I Fall
3. Eternal Sunshine of the Spotless Mind
4. Mr Nobody

Và đây nữa?

1. Mr Nobody
2. Love, Rosie
3. 50 First Dates
4. Breathe

Đoán xem nào

1. The Notebook
2. La La Land
3. Crazy, Stupid, Love
4. Blue Valentine

Đố biết đấy

1. The Theory of Everything
2. A Beautiful Mind
3. The Danish Girl
4. P.S I Love You

Và đây nữa

1. A Star is Born
2. Love, Actually
3. Begin Again
4. Silver Linings Playbook

Chốt hạ nào, đây là phim gì?

1. Before Sunrise
2. Before Sunset
3. Before Midnight
4. Before I Go to Sleep

Tất cả câu hỏi đã hoàn thành


Chia sẻ kết quả

Bạn có nhận ra các bộ phim tình cảm bên dưới?

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Viết tên của bạn tại đây