Bạn có nhận ra các bộ phim kinh dị này?

0
72

Bạn có nhận ra các bộ phim kinh dị này?

Phim gì đây?

1. Don't Breath
2. Hush
3. You're Next
4. When a Stranger Calls

Phim gì đây nữa?

1. World War Z
2. Dawn of the Dead
3. 28 Days Later
4. 28 Weeks Later

Thế còn đây?

1. Insidious
2. Sinister
3. The Shinning
4. Good Night Mommy

Và đây nữa?

1. The Descent
2. Alien Covenant
3. Prometheus
4. The Thing

Thế cảnh này thì sao?

1. The Blair Witch Project
2. REC
3. Blair Witch
4. Paranomal Activity

Còn đây là phim gì?

1. The Mist
2. Cloverfield
3. Bird Box
4. A Quite Place

Cả cái này nữa?

1. A Cure For Wellness
2. The Others
3. Marrowbone
4. The Woman in Black

Và cuối cùng, đây là phim gì?

1. Stonehearst Asylum
2. A Cure For Wellness
3. Orphan
4. The Cabin in the Woods

Tất cả câu hỏi đã hoàn thành


Chia sẻ kết quả

Bạn có nhận ra các bộ phim kinh dị này?

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Viết tên của bạn tại đây